Penisoperationer (penisförstoring, penisförlängning, penisförtjockning)

Penisförstoring

 

Intimkirurgi hos män handlar fram för allt om operationer på penis. Ett flertal kirurgiska ingrepp kan utföras på penis: Dels ingrepp som syftar till att åtgärda medicinska problem, exempelvis reparation av trasiga ligament, dels rena utseendemässiga åtgärder, vanligen penisförstoring så som penisförlängning och penisförtjockning. När det gäller penisförlängning är det mycket viktigt att komma ihåg att det man åstadkommer är en förlänging vid slakt tillstånd men att det endast rör sig om marginella skillnader vid stånd. För många män är det dock just utseendet i slakt tillstånd som eftersträvas och kirurgi kan då vara till stor hjälp. Effekten av en penisförtjockning märks dock både i slakt och erregerat tillstånd. Det är mycket individberoende hur mycket en penis kan förtjockas eller förlängas och det är därför av stor vikt att du får diskutera med en erfaren plastikkirurg innan du bestämmer dig. Det går heller inte att helt säkert säga hur mycket av en förtjockning som kvarstannar permanent, det kan behövas mer än en operation innan önskvärt resultat erhålls.

Penisförlängning innebär att man via ett snitt vid penisbasen klyver det ligament (bindvävstrådar) som fäster penisens svällkroppar mot blygdbenet. Effekten blir att den del av svällkroparna som legat gömda fastbundna mot blygdbenet under huden kommer fram. Så egentligen innebär inte operationen att penis förlängs utan att man gör mer av svällkropparna synliga. Vid penisförlängning är det mycket viktigt att man så snart som möjligt efter operationen startar en sträckterapi för att penis skall läka i det nya läget. Du får närmare instruktioner om detta av oss i samband med operationen

Penisförtjockning går till så att fettväv sugs ut från mage eller höfter och sprutas efter preparering in under huden kring penisen. En del av den transplanterade fettväven försvinner alltid och man kan inte säkert säga hur mycket som blir kvar. Ibland behövs ytterligare en fettransplantation för att nå den önskade storleken. Ett alternativ vid penisförtjockning är att i sttället för fettväv lägga in nedbrytningsbara plattor som ersätts av din egen vävnad. Denna metod innebär dock att man måste göra en omskärelse samt ger ett mer onaturligt utseende.

Vid både penisförlängning och penisförtjockning svullnar penis under första veckan. Under första dagarna kan man ha en del värk som kräver smärtlindrande tabletter. Vid ett rörligt arbete brukar man behöva cirka en veckas sjukskrivning.

Det är viktigt att man som patient är medveten om att det slutliga resultatet efter en plastikkirurgisk åtgärd så som en penisoperation påverkas av läkningsprocessen. Detta innebär att man aldrig exakt kan förutse slutresultatet samt att man ofta måste räkna med flera månaders väntan innan slutresultatet går att se. På grund av detta kan man heller inte som seriös plastikkirurg uttala sig i exakta millimetrar när man talar om definitivt resultat. Naturen kan inte helt förutses men en efaren plastikkirurg kan relativt väl förutse utvecklingen vid en normal läkningsprocess.

Professor Gunnar Kratz och docent Johan Thorfinn har under många år arbetat med mycket avancerade rekonstruktioner och konstruktioner av det manliga könsorganet och hör i dag till de plastikkirurger i världen som har störst erfarenhet av operationer på penis. Vi kan därför erbjuda ett brett spektrum av operationer i området och tar gärna emot era frågor. Du är mer än välkommen att kontakta oss på Plastikakademin för att få svar på dina frågor kring penisoperationer eller för att boka en konsultationstid. Du når oss på telefon: 013-154461 eller mail: plastikakademin@plastikakademin.se. Du kan även boka en konsultationstid via BokaDirekt.

 

      Svensk plastikkirurgisk förening        Svensk förening för estetisk plastikkirurgi             Läkarförbundet          Svenska läkaresällskapet             IPRAS