Loading...

Professor Gunnar Kratz

Professor och överläkare i plastikkirurgi

Professor Gunnar Kratz som grundat Plastikakademin har en gedigen utbildning inom både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Sin grundläggande utbildning fick han vid Karolinska sjukhuset i Stockholm men har även utbildat sig vid bland annat Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School i Boston, USA. Han har en mycket stor och bred erfarenhet av plastikkirurgi och har under lång tid aktivt arbetat för att vidareutveckla denna specialitet. Bland annat är han ansvarig för flera riksspecialiteter inom plastikkirurgin exempelvis könsbekräftande kirurgi viket gett honom en särställning när det gäller intimkirurgi hos så väl kvinnor som män. Han har utbildat och tränat ett stort antal plastikkirurger så väl nationellt som internationellt. Professor Kratz är ofta anlitad som föreläsare och gästoperatör både i Sverige och utomlands och har ett stort internationellt nätverk inom estetisk plastikkirurgi . Han har varit inbjuden visiting professor vid det internationellt välrenomerade universitetet Harvard Medical School. Efter flera år som överläkare och docent vid Karolinska sjukhuset tillträdde Gunnar Kratz Sveriges enda Universitetsprofessur i plastikkirurgi vilken han fortfarande innehar. Han understyker ofta hur viktigt det är för en plastikkirurg som arbetar med estetisk plastikkirurgi att även vara aktiv inom den rekonstruktiva plastikkirurgin för att hålla sina kunskaper på högsta nivå.

Professor Gunnar Kratz har under flera år varit ordförande i Svensk plastikkirurgisk förening och är medlem i Svensk förening för estetisk plastikkirurgi, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, The European Society of Aesthetic Plastic Surgery samt är godkänd och listad i Real Plastic Surgeon. Vid sidan om den svenska specialistexamen innehar han även engelsk registrering som plastikkirurg vid General Medical Council.

Gunnar Kratz har en mycket bred kunskap inom plastikkirurgin och utför alla typer av plastikoperationer bland annat bröstoperationer, bukplastiker, fettsugningar, intimkirurgi på både kvinnor och män, ansiktsoperationer, operationer efter kraftig viktnedgång etc.

Vid sidan om det kliniska arbetet har professor Kratz bedrivit en intensiv forskning inom det plastikkirurgiska fältet med ett hundratal publicerade vetenskapliga artiklar som resultat. Forskningen är huvudsakligen fokuserad på det som brukar kallas tissue engineering dvs. odling av mänskliga vävnader och organ samt utveckling av plastikkirurgiska metoder. Bland annat har professor Kratz utvecklat nya och moderna metoder för att hjälpa patienter vid deras val av bröstproteser vilket ger en mer realistisk bild av möjligt slutresultat än andra metoder. Gunnar Kratz arbetar bara med modern och väl beprövad utrustning när han opererar och sätter alltid patientens säkerhet i första rummet.Kontakta Plastikakademin 

Du är mer än välkommen att kontakta oss med alla dina frågor kring plastikkirurgi, åderbråck, käkkirurgi och hudförändringar!   

Tel: 013-154461 (säkrast mellan 09.00-13.00)

mail: plastikakademin@plastikakademin.se