Loading...

Docent Johan Thorfinn

Docent och överläkare i plastikkirurgi

Johan Thorfinn är docent samt specialist i plastikkirurgi, och överläkare på Plastikakademin. Han har arbetat med plastikkirurgi sedan mer än 20 år och har arbetat många år med estetisk plastikkirurgi där han framgångsrikt har inriktat sig på olika typer av bröstoperationer och intimkirurgi. Johan har också ett specialintresse för bukplastik och andra operationer som görs efter kraftig viktnedgång, och han har dessutom en bred repertoar av andra typer av skönhetsoperationer.

Vid konsultation för bröstförstoring har Johan tillgång till 3D-kameran Crisalix som är ett komplement till andra metoder att få en uppfattning om ett möjligt slutresultat vid en implantatoperation. Vidare använder Johan modern fettsugningsutrustning MicroAire (s k power-assisted liposuction) när han fettsuger.

Johan Thorfinn har fått sin specialistutbildning till plastikkirurg vid Universitetssjukhuset i Linköping, och även vidareutbildat sig på det ansedda Stanforduniversitetet i USA där han också har varit ansvarig för flera forskningsstudier. Inom den rekonstruktiva kirurgin har Johan stor erfarenhet av bland annat könskorrigerande operationer och urinrörsmissbildningar.

Vid sidan om den kliniska verksamheten har Johan Thorfinn bidragit starkt till att utveckla plastikkirurgin i Sverige och har publicerat ett många vetenskapliga artiklar samt författat bokkapitel i internationella plastikkirurgiska läroböcker. Han är flitigt anlitad som föredragshållare på nationella och internationella kongresser samt har mottagit flertalet stipendier och pris för sina vetenskapliga och kliniska insatser.

 Johan Thorfinn har också regelbundet utbyte med internationella kollegor på estetiska kliniker i världen, och deltar ofta i kurser utomlands för att hålla sig uppdaterad om de senaste metoderna. Johan har också varit handledare för blivande plastikkirurger och undervisat blivande läkare på läkarutbildningen inom bland annat brännskador, och har anlitats som expert på plastikkirurgi under två säsonger av TV-serien Sjukhuset samt TV-programmet Outsiders.

 Vidare kan nämnas att Johan Thorfinn sitter i styrelsen för Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi (SFEP), samt innehar medlemskap i Svensk Plastikkirurgisk Förening (SPKF), Sveriges Läkarförbund samt Svenska Läkaresällskapet.Kontakta Plastikakademin 

Du är mer än välkommen att kontakta oss med alla dina frågor kring plastikkirurgi, åderbråck, käkkirurgi och hudförändringar!   

Tel: 013-154461 (säkrast mellan 09.00-13.00)

mail: plastikakademin@plastikakademin.se