Om Plastikakademin och våra Plastikkirurger

Sveriges främsta Plastikkirurger

Bilder på vår personal hittar du här

Plastikakademin är en privat plastikkirurgisk klinik som arbetar med så väl estetisk som rekonstruktiv plastikkirurgi. Hos oss får Du ett seriöst omhändertagande och vi erbjuder plastikirurgi som baseras på vetenskap och erfarenhet.

Kliniken grundades av professor Gunnar Kratz som är en välkänd och välrenomerad plastikkirurg både nationellt och internationellt. Kliniken har under senare år vuxit och består idag av tre mycket erfarna plastikkirurger med stort kunnande inom området plastikkirurgi. Vi utför plastikoperationer i moderna sjukhuslokaler i Linköping och ställer mycket höga krav på såväl utrustning som på vår personal. Det är viktigt för oss att Du som patient känner dig trygg från första stund och vi är övertygade om att det bara kan uppnås om Du redan vid första besöket får träffa en läkare som är specialist i plastikkirurgi. Vårt mål är att hjälpa Dig fram till ett välgrundat beslut beträffande om och vad du skall operera. En plastikoperation är ett stort beslut som vi vet att många vill diskutera med en specialist i lugn och ro. För oss ör det viktigt att du blir nöjd efter din plastikkoperation och det förutsätter att du har realistiska förväntningar. Därför är vi noga med att alltid ge Dig professionell information och rådgivning även om det innebär att vi ibland avråder från operation. Du skall kunna lita på det vi säger. För att säkerställa en hög kvalitet på de operationer vi utför är samtliga våra plastikkirurger specialister i plastikkirurgi på överläkarnivå samt innehar minst medicine doktorsgrad (disputerade i medicn).

Om Du beslutar dig för att låta operera dig hos oss så kommer vi göra allt för att du skall känna Dig trygg och väl omhändertagen under vårdtiden samt därefter. Vi avslutar inte vårt åtagande när operationen är färdig utan hjälper Dig genom hela läkningsprocessen. Vi utför operationerna på en av Europas modernaste och mest välutrustade operationsavdelningar.

Du är mer än välkommen att kontakta oss på Plastikakademin för att få svar på dina frågor kring plastikkirurgi och olika plastikoperationer eller för att boka en konsultationstid. Du når oss på telefon: 013-154461 eller mail: plastikakademin@plastikakademin.se

Våra plastikkirurger:

Gunnar Kratz, Professor och Överläkare i plastikkirurgi

Professor Gunnar Kratz

Gunnar Kratz har en gedigen utbildning inom både rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi. Sin grundläggande utbildning fick han vid Karolinska sjukhuset i Stockholm men har även utbildat sig vid bland annat Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School i Boston, USA. Han har en stor erfarenhet av plastikkirurgi och har mycket aktivt arbetat för att vidareutveckla denna specialitet. Bland annat är han ansvarig för flera riksspecialiteter inom plastikkirurgin. Professor Kratz är ofta anlitad som föreläsare och gästoperatör både i Sverige och utomlands. Efter flera år som överläkare och docent vid Karolinska sjukhuset har Gunnar Kratz tillträtt Sveriges enda Universitetsprofessur i plastikkirurgi.

Professor Gunnar Kratz har under flera år varit ordförande i Svensk Plastikkirurgisk Förening och är medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi, International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Sveriges Läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet. Vid sidan om den svenska specialistexamen innehar han även engelsk registrering som plastikkirurg.

Vid sidan om det kliniska arbetet har professor Kratz bedrivit en intensiv forskning med ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar som resultat. Forskningen är huvudsakligen fokuserad på det som brukar kallas tissue engineering dvs. odling av mänskliga vävnader. Detta är ett område som redan har fått stor klinisk betydelse så väl inom den rekonstruktiva som den estetiska plastikkirurgin.

Professor Kratz har medverkat som expert i ett tjugotal tv-program och ett stort antal radioprogram samt populärvetenskapliga tidningsartiklar. Han har även deltagit i ett flertal expertgrupper och utarbetat ett stort antal vårdprogram inom plastikkirurgin. Vidare har han varit med och skrivit flera medicinska läroböcker och är ofta engagerad som föreläsare så väl i Sverige som internationellt. Kort tid efter att han erhållit sin medicinska doktorsgrad vid Karolinska institutet utnämndes han till docent vid det samma och innehar i dag Sveriges enda universitetsprofessur i plastikkirurgi.

Länk till Professor Kratz's CV och publikationer

Johan Thorfinn, Docent och Överläkare i Plastikkirurgi

Docent Johan Thorfinn

Johan Thorfinn är docent och överläkare i plastikkirurgi. Han fick sin läkarutbildning så väl som sin specialistutbildning till plastikkirurg vid Universitetssjukhuset i Linköping. Under åren 2008-2009 genomgick han ett fellowship på det internationellt mycket ansedda Stanford University i USA. I dag besitter han en stor erfarenhet av plastikkirurgisk verksamhet så väl det rekonstruktiva som det estetiska fältet.

Vid sidan om den kliniska verksamheten har Johan Thorfinn bidragit starkt till att utveckla plastikkirurgin i Sverige och har publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar. Han är regelbundet anlitad som föredragshållare på nationella och internationella kongresser samt har mottagit flertalet stipendier och pris för sina veteskapliga och kliniska insatser.

Johan har i många år samarbetat kliniskt med professor Gunnar Kratz som också har stått för hans träning inom den estetiska plastikkirurgin.

Vidare kan nämnas att Johan Thorfinn innehar medlemskap i Svensk Plastikkirurgisk Förening, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, Svensk Handkirurgisk Förening samt Plastic Surgery Research Council (USA).

Länk till Docent Thorfinn's CV och publikationer

Hans Vintertun, Specialist och Överläkare i Plastikkirurgi

Hans Vintertun

Hans Vintertun är medicine doktor och överläkare i plastikkirurgi. Han är utbildad vid Karolinska Institutet i Stockholm där han också erhöll sin medicinska doktorsgrad.

Sin specialistutbildningen till plastikkirurg genomgick Hans vid Universitetssjukhuset i Linköping under ledning av professor Gunnar Kratz. Under denna tid arbetade han även som senior forskare i professor Gunnar Kratz forskningsgrupp  inom forskningsfältet  tissue engineering, ett forskningfält som han fortfarande är aktiv inom. Han har producerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och varit bihandledare till flera doktorander.

Efter sin specialistutbildning till plastikkirurg arbetade Hans under ett antal år i Norge vid Haukelands sjukhus där han var ansvarig för den avancerade rekonstruktiva mikrokirurgin. Till Plastikakademins stora glädje valde Hans att återvända till Sverige och delar nu sin tid mellan den offentliga vården och verksamheten vid PLastikakademin. Hans har en mycket bred erfarenhet inom det plastikkirurgiska fältet och arbetar i den offentliga vården speciellt med ansiktsrekonstruktiv kirurgi och mikrokirurgi. Inom den estetiska plastikkirurgin har han en mångårig erfarenhet både från Sverige och Norge. Han är medlem i Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkarsällskapet, Svensk Plastikkirurgisk Förening, Den Norske Legeforening, Norsk Plastikkirurgisk Forening samt Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi.

Länk till Doktor Vintertun's CV och publikationer

 

 

      Svensk plastikkirurgisk förening        Svensk förening för estetisk plastikkirurgi             Läkarförbundet          Svenska läkaresällskapet             IPRAS